Investeeringud, mida teeme või alustame järgmise nelja aasta jooksul

1. Suure-Jaani uue koolihoone ehitamine.
2. Suure-Jaani Tallinna tänava kõnniteede rajamine.
3. Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse juurde dementsetele vanuritele uue maja ehitamine.
4. Suure-Jaani lasteaia laiendamine.
5. Tääksi lasteaia ja koolihoone remontimine.
6. Võhma lasteaia laiendamine.
7. Olustvere lasteaia laiendamine.
8. Vastemõisa lasteaia laiendamine.
9. Kõpu laululava ehitamine.
10. Reegoldi staadioni kaasajastamine ja mänguväljaku rajamine.
11. Olustverre kortermajade lähedusse mänguväljaku rajamine.
12. Heliloojate Kappide Majamuuseumi remontimine.
13. Sürgavere ujumiskoha korrastamine.
14. Koostöös Suure-Jaani Apostlik-Õigeusu kiriku kogudusega kirikusse kontsertsaali väljaehitamine.
15. Pilistvere rahvamaja remontimine.
16. Kõpu külastuskeskuse remondi lõpetamine kogu maja kasutuselevõtuks.
17. Kergliiklustee rajamine Sürgavere keskusest Sürgavere raudteejaama.
18. Kergliiklustee rajamine Metskülast-Vastemõisa ja Vastemõisast Vaalamäele.
19. Kergliiklustee rajamine Suure-Jaanist Lõhaverre.
20. Kergliiklustee rajamine Supsi külast Kõpu alevikku.
21. Kergliiklustee rajamine Suure-Jaanist Lahmusele.
22. Kergliiklustee rajamine Kahalast Võhmasse.
23. Kergliiklusteede äärde ja puhkealadele istepinkide ja prügikastide paigaldamine.
24. Võhma Tervisepargi varustamine elektriga
25. Kõidama – Olustvere kergliiklustee valgustamine.
26. Võhma tänavate Ristiku, Nurme, Rukkilille, Mooni, Raudtee ja Tartu tänavavalgustuse paigaldamine
27. Professionaalse heli- ja valgustehnika soetamine.
28. Koostöös RMKga Võhma rabajärve ujumiskoha korrastamine ja sinna viiva tee remontimine.
29. Tääksi õuesõppeklassi rajamine.
30. Kõikidele laulu- ja tantsupeol osalevatele kultuurikollektiividele rahvariiete soetamine.