100 Põhja-Sakalat edasiviivat käiku!

Läbipaistva ja selge juhtimisega Põhja-Sakala

1. Muudame valla juhtimisstruktuuri selgeks ja loogiliseks. Alluvus- ja kontrollsuhted peavad olema selged ja arusaadavad.
2. Loome...

Hariduse usku ja noortele suunatud Põhja-Sakala

1. Toetame Suure-Jaani Gümnaasiumi säilimist.
2. Liidame Suure-Jaani Kooli ja Gümnaasiumi üheks...

Kultuuri hoidev ja toetav Põhja-Sakala

1. Tõstame kultuuriasutuste ringijuhtide töötasusid ning võtame kõik ringijuhid tööle töölepinguga, et neil oleks sotsiaalsed garantiid aastaringselt.
2. Laiendame raamatukogude...

Külalistele avatud Põhja-Sakala

1. Loome valla turismiettevõtjatest ja kolmanda sektori esindajatest turismivõrgustiku, mida hakkab koordineerima Suure-Jaani Tervisekoda. Eraldame selleks...

Kohalikku kogukonda tunnustav ja kaasav Põhja-Sakala

1. Viime läbi rahvaküsitlusi kohaliku elu teemadel. Hääletusele minevaid küsimusi saavad algatada vähemalt 100 vallakodanikku või vallavolikogu...

Sotsiaalselt tasakaalus ja tervist edendav Põhja-Sakala

1. Hakkame maksma iga-aastast 50 eurost ranitsatoetust kõikidele meie valla õpilastele kuni põhikooli lõpuni.
2. Rajame SA Lõhavere Ravi- ja...

Kaasaegse taristuga, keskkonda väärtustav ja ettevõtlik Põhja-Sakala

1. Tagame koostöös riigiga kiire interneti igasse kodusse ja ettevõttesse.
2. Kaardistame koos kogukondade...

Investeeringud, mida teeme või alustame järgmise nelja aasta jooksul

Olulisimaks investeeringuks peame investeerimist oma inimestesse, olgu see siis läbi motiveeriva töötasu...