Läbipaistva ja selge juhtimisega Põhja-Sakala

1. Muudame valla juhtimisstruktuuri selgeks ja loogiliseks. Alluvus- ja kontrollsuhted peavad olema selged ja arusaadavad.
2. Loome vallavolikogu poolt ametisse nimetatava sisekontrolöri ametikoha.
3. Kaotame piirkonnajuhtide ametikohad. Kogu ametnikkond peab tegelema kõikide valla piirkondadega.
4. Vähendame valitsemiskulusid.
5. Vastame kirjadele, taotlustele ja pöördumistele 30 päeva asemel 15 päevaga.
6. Liidame vallale kuuluvad kommunaalettevõtted üheks ettevõtteks.
7. Hakkame vallavolikogu istungeid veebis otse üle kandma ja säilitame  järelvaatamise võimaluse.
8. Alustame Kahala ja Tohvri küla Põhja-Sakala vallaga liitmise protsessi.
9. Kaasame investeeringuid tehes võimalusel Euroopa, riigi ja erasektori vahendeid. Esimeses järjekorras võtame töösse objektid, millistele on väljastpoolt lisanduv rahastus.
10. Valime vallavanema oma valla inimeste seast.