Külalistele avatud Põhja-Sakala

1. Loome valla turismiettevõtjatest ja kolmanda sektori esindajatest turismivõrgustiku, mida hakkab koordineerima Suure-Jaani Tervisekoda. Eraldame selleks vajalikud vahendid.
2. Kaasajastame kõik vallas olevad infostendid ja korrastame veebis oleva turismiinfo.
3. Viime valla turismitegijad ühiselt messidele.
4. Taastame Põhja-Sakala valla ja endiste valdade ning erinevate asutuste ja organisatsioonide sõprussidemed välisriikides.
5. Korraldame konkursid valla meenete leidmiseks ja visuaalse identiteedi loomiseks.
6. Linnades ja alevikes kaasajastame ning hoiame puhtana avalikud tualetid.
7. Lahendame koostöös kolmanda sektori ja erasektoriga majutuskohtade puuduse Suure-Jaanis.
8. Viime iga-aastaselt läbi valla turismiobjekte ja valla turismitegijaid tutvustava reklaamikampaania Eestis ja lähinaabrite juures.
9. Reklaamime valla suurüritusi üle kogu Eesti ja ka läbinaabrite juures.
10. Märgistame valla kalmistutele maetud suurkujude hauad ja hoiame need korras.