Kohalikku kogukonda tunnustav ja kaasav Põhja-Sakala

1. Viime läbi rahvaküsitlusi kohaliku elu teemadel. Hääletusele minevaid küsimusi saavad algatada vähemalt 100 vallakodanikku või vallavolikogu.
2. Jätkame kaasava eelarvega.
3. Hakkame mittetulunduslikuks ja seltsitegevuseks toetusi maksma tegevuspõhiselt, mitte organisatsiooni liikmete arvu järgi.
4. Toetame turvalisuse tõstmiseks abipolitseinikke ja vabatahtlikke päästjaid, tagamaks neile vajalik kaasaegne varustus ja töökeskkond.
5. Loome külade ja mittetulundusühingute ümarlauale selged funktsioonid, ülesanded ja vastutuse ning eraldame selleks vajaminevad vahendid.
6. Kutsume ellu Suure-Jaani ja Võhma linnapeade valimise.
7. Võimaldame küla- ja alevikuvanematel ning linnapeadel osaleda vallavolikogus sõnaõigusega.
8. Peame õnnitluskaardiga meeles väärikas vanuses vallakodanikke.
9. Moodustame teiste omavalitsuste heal näitel eakate nõukoja, mis on nõuandjaks vallavalitsusele ja -volikogule.

10.Taastame ettevõtjate ümarlaua.