Sotsiaalselt tasakaalus ja tervist edendav Põhja-Sakala

1. Hakkame maksma iga-aastast 50 eurost ranitsatoetust kõikidele meie valla õpilastele kuni põhikooli lõpuni.
2. Rajame SA Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskusesse uue maja dementsetele vanuritele.
3. Rajame Suure-Jaani päevakeskuse.
4. Tagame abi- ja tugiteenused sellises mahus, et eakad saaksid võimalikult kaua oma kodus elada.
5. Kõpu paikkond peab omale taas saama perearsti või pereõe.
6. Teeme endast oleneva, et olemasolevad apteegid säiliksid ning Suure-Jaanis ja Võhmas oleks vähemalt üks apteek ka nädalavahetustel avatud.
7. Pöörame erilist tähelepanu üksi elavate pensionäride ja üksikvanemaga perede toimetulekule. Kaalume spetsiaalse toetuse ellukutsumist.
8. Panustame ka edaspidi tervisesporti ja sporditegevusse.
9. Kolime Võhma päevakeskuse endisesse Tuletõrje majja.
10. Võimaldame Põhja-Sakala valla pensionäridele ja üksikvanematele Suure-Jaani veekeskuse soodushinnaga kasutamise.