Hariduse usku ja noortele suunatud Põhja-Sakala

1. Toetame Suure-Jaani Gümnaasiumi säilimist.
2. Liidame Suure-Jaani Kooli ja Gümnaasiumi üheks õppeasutuseks.
3. Muudame praegused Suure-Jaani Kooli Tääksi, Vastemõisa ja Sürgavere tegevuskohad  iseseisvateks lasteaed-algkoolideks. Lastevanemate otsusel jääb neisse koolidesse tegutsema ka põhikooli II aste.
4. Säilitame Olustvere, Kõpu, Võhma ja Kirivere koolid põhikoolidena.
5. Korrastame õpilastransporti ning liitume õpilastranspordi korraldamisel Viljandimaa Ühistranspordikeskusega.
6. Säilitame Lahmuse Kooli eraldiseisva õppeasutusena.
7. Kaotame lasteaia kohatasu.
8. Tagame kõikidele soovijatele lasteaiakoha ning kaotame järjekorrad laiendades Suure-Jaanis, Olustveres ja Vastemõisas lasteaiahooneid.
9. Muudame kohaliku omavalitsuse poolt pakutava huvihariduse tasuta kättesaadavaks ning suurendame erahuvihariduse toetusi.
10. Loome koostöös Kaitseliiduga igas piirkonnas võimaluse Noorkotkaste ja Kodutütarde tegevuseks.